Witamy na stronie Stowarzyszenia Na Styku!

Zapraszamy do współpracy z naszym stowarzyszeniem!

Kontakt: stowarzyszenie.nastyku (na) gmail.com

Celem Stowarzyszenia jest:
1. kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie i promocję edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie;

2. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do szerzenia wiedzy obejmującej zagadnienia globalizacji, praw człowieka, dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, język, orientację seksualną czy niepełnosprawność, ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz środowiska życia człowieka, a także postaw społecznych oraz przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych;

3. wskazywanie konieczności wdrażania postaw obywatelskich wynikającej z faktu wzajemnej zależności osób w ramach społeczeństwa oraz uświadamianie odpowiedzialności za dobro wspólne tak, aby uczestnicy życia społecznego mogli stać się jego współautorami;

4. propagowanie aktywizujących metod nauczania opartych na demokratycznych zasadach, wykształcających umiejętności uczenia się, gromadzenia informacji, planowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej;

5. prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej patologią;

6. wspieranie rozwoju świadomości kulturowej;

7. przeciwdziałanie nierównościom społecznym, działanie na rzecz równości;

8. działalność antydyskryminacyjna;

9. promowanie tolerancji, integracji i dialogu społecznego, inicjowanie dialogu międzykulturowego, działanie na rzecz komunikacji między szeroko rozumianymi kulturami;

10. promowanie i inicjowanie zmiany społecznej;

11. szerzenie wiedzy dotyczącej kultury i historii regionów oraz zjawisk kultury współczesnej, również w aspekcie wielokulturowości;

12. promowanie idei zrównoważonego rozwoju;

13. promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych i międzynarodowych;

14. pielęgnowanie więzi społecznych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) szeroko pojętą działalność edukacyjną: tworzenie i realizację programów edukacyjnych obejmujących tematyką zagadnienia określone w celach statutowych, zakładanie i rozwój instytucji edukacyjnych;

2) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, programów profilaktycznych i kulturalnych, akcji informacyjnych i kampanii społecznych poświęconych problematyce przewidzianej w celach statutowych Stowarzyszenia;

3) tworzenie i realizację programów dotyczących wymiany międzykulturowej;

4) redagowanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów służących celom statutowym Stowarzyszenia;

5) prowadzenie działalności badawczej i naukowej;

6) działalność artystyczną i kulturalną;

7) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s