GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Na Styku” jest partnerem  w międzynarodowym projekcie „GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanym przez Unię Europejską.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: Get up and Goals!

flag_yellow_low

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności, Get up and Goals!, Projekty

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Na Styku”

Zarząd Stowarzyszenia „Na Styku” zaprasza wszystkie członkinie i członków stowarzyszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia

21. grudnia 2017 r. o godz. 17:00.

W przypadku braku kworum kolejny termin walnego zebrania został wyznaczony na:

21 grudnia 2017 r. o godz. 18:00.

Miejsce obrad: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, hol na poziomie 200 (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4)

Przewidywany porządek obrad:

 • Wybór władz Stowarzyszenia
 • Zmiany Statutu
 • Zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności

Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia „Na Styku”

Zarząd Stowarzyszenia „Na Styku” zaprasza wszystkie członkinie i członków stowarzyszenia do udziału w nadzwyczajnym walnym zebraniu, które odbędzie się dnia

30 czerwca 2016 r. o godz. 17:00.

W przypadku braku kworum kolejny termin walnego zebrania został wyznaczony na:

30 czerwca 2016 r. o godz. 17:30. 

Miejsce obrad: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, hol na poziomie 200 (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4)

Przewidywany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 2. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2015

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności

Czy TTIP to pułapka na demokrację i prawa społeczne?

Zapraszamy w czwartek 31. marca na Uniwersytet Gdański na ważną debatę, którą współorganizujemy.

output_G9SFrM

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności

Walne zebranie Stowarzyszenia „Na Styku”

Zarząd Stowarzyszenia „Na Styku” zaprasza wszystkie członkinie i członków stowarzyszenia do udziału w walnym zebraniu, które odbędzie się w sobotę

2 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00.

Miejsce obrad: sala A 402, budynek Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2014 – 2016
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 3. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 4. Plany na przyszłość
 5. Wolne wnioski i dyskusja

Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności

Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole

W  środę 9. grudnia 2015 członkowie Na Styku przeprowadzili 2 warsztaty podczas IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu „Dziecko w instytucji, instytucja w dziecku: Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole:

 • „Gdy język polski i kultura są uczniom obce… Wprowadzenie do kształcenia językowo-kulturowego.” prowadzony przez Katarzynę Stankiewicz
 • „Uzupełniające szkolnictwo dzieci z rodzin migracyjnych w Europie” prowadzony przez Małgorzatę Zielińską i Piotra Kowzana

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności

Lokalne polityki imigracyjne w dobie kryzysu polityczno-instytucjonalnego związane z problematyką uchodźczą

4 grudnia odbyły się warsztaty poświęcone problematyce lokalnej polityki imigracyjnej w dobie kryzysu polityczno-instytucjonalnego związane z problematyką uchodźcza. Celem warsztatu była wspólna analiza oraz refleksja nad uwarunkowaniami oraz wyzwaniami, przed jakimi stoi polityka wobec imigrantów realizowana na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Punktem odniesienia będą głównie realia oraz doświadczenia pomorskie, głównie Trójmiasta oraz Słupska.

Organizatorzy: Forum Dialogu Publicznego

Partnerzy: Fundacja im. Róży Luksemburg oraz Stowarzyszeniem „Na Styku”

Dodaj komentarz

Filed under Aktualności