Nasze Cele

Cele Stowarzyszenia „Na Styku”

 1. kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie i promocję edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie.
 2. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do szerzenia wiedzy obejmującej zagadnienia globalizacji, praw człowieka, dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, język, orientację seksualną czy niepełnosprawność, ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz środowiska życia człowieka, a także postaw społecznych oraz przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych.
 3. wskazywanie konieczności wdrażania postaw obywatelskich wynikającej z faktu wzajemnej zależności osób w ramach społeczeństwa oraz uświadamianie odpowiedzialności za dobro wspólne tak, aby uczestnicy życia społecznego mogli stać się jego współautorami.
 4. propagowanie aktywizujących metod nauczania opartych na demokratycznych zasadach, wykształcających umiejętności uczenia się, gromadzenia informacji, planowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej.
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej patologią,
 6. wspieranie rozwoju świadomości kulturowej
 7. przeciwdziałanie nierównościom społecznym, działanie na rzecz równości
 8. działalność antydyskryminacyjna
 9. promowanie tolerancji, integracji i dialogu społecznego, inicjowanie dialogu międzykulturowego, działanie na rzecz komunikacji między szeroko rozumianymi kulturami
 10. promowanie i inicjowanie zmiany społecznej
 11. szerzenie wiedzy dotyczącej kultury i historii regionów oraz zjawisk kultury współczesnej, również w aspekcie wielokulturowości
 12. promowanie idei zrównoważonego rozwoju
 13. promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych i międzynarodowych
 14. pielęgnowanie więzi społecznych

 

Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności poprzez:

 1. szeroko pojętą działalność edukacyjną: tworzenie i realizację programów edukacyjnych obejmujących tematyką zagadnienia określone w celach statutowych, zakładanie i rozwój instytucji edukacyjnych
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, programów profilaktycznych i kulturalnych, akcji informacyjnych i kampanii społecznych poświęconych problematyce przewidzianej w celach statutowych Stowarzyszenia,
 1. tworzenie i realizację programów dotyczących wymiany międzykulturowej,
 1. redagowanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów służących celom statutowym Stowarzyszenia.
 2. prowadzenie działalności badawczej i naukowej
 3. działalność artystyczną i kulturalną
 4. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s